Våra verksamheter

Smedjebacken Energi


På SEAB jobbar vi med produktion och distribution av fjärrvärme, produktion av vattenkraft samt bredbandsverksamhet/ stadsnät; utbyggnad och drift av optisk fibernät. Vår teknikavdelning jobbar med bland annat elinstallation, service och beredskap för egna anläggningar och kommunens förvaltningar.

Smedjebacken Energi AB (SEAB) ägs till 100% av Smedjebackens kommun

Bärkehus


I Bärkehus samsas och samverkar många funktioner och yrkesgrupper. Vi är ett samhällsnyttigt företag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Smedjebackens kommun. Bärkehus ansvarar också för skötsel av kommunala fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar.

Bärkehus AB är en del av den kommunala organisationen och ska långsiktigt bidra till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen.

Bärkehus ägs till 100% av Smedjebackens kommuns förvaltnings AB

Smedjebacken Energi Nät


Smedjebackens Energi Nät AB (SENAB) bedriver elnätsverksamhet samt annan förenlig serviceverksamhet. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och anläggningsverksamhet i huvudsak inom Smedjebacken och Morgårdshammars tätorter med omnejd. Ändamålet med bolaget är att främja distribution av el och bredband inom Smedjebackens kommun.

Smedjebacken Energi Nät AB ägs till 100% av Smedjebacken Energi AB.

Lediga tjänster

Smedjebacken Dalarna
Smedjebacken Dalarna